Questions and answers

Od kiedy przepisy wymagają pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Oświetlenie o jakim minimalnym natężeniu powinno się znajdować na parkingu przyzakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy o otwarciu szkoły dla klas 1-3 w ramach odmrażania kraju po pandemii decyduje dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż książki napisanej we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy małżonka po śmierci męża może złożyć SD-Z2 mimo braku aktu poświadczenia dziedziczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak udokumentować WDT w przypadku, gdy kontrahent z UE sam odbiera towar z magazynu na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop nauczyciela, który przechodzi na emeryturę w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy importowane towary można ująć w kosztach na podstawie dowodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy świadczenie usług instalacji taśmociągów może zostać opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wypłacony zasiłek stały jest świadczeniem nienależnie pobranym ze względu na zmianę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy można dokonać czynności zmierzających do zmiany warunków pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ograniczenia uprawnień do projektowania dotyczą stosowania w projektach elementów prefabrykowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy magister biologii, posiadający również licencjat z geografii, może uczyć geografii w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można w czasie pandemii koronawirusa obecnie zorganizować w szkole egzamin na kartę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na kogo powinna być przygotowana odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób może zostać rozwiązany stosunek pracy nauczyciela w związku z jego przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy inwestor powinien wystąpić o budowę budynku mieszkalnego z wykorzystaniem fundamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy faktura wystawiona w 2019 roku i opłacona w 2020 roku, podlega weryfikacji na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakich formalności powinna dokonać szkoła, której uczeń otrzymał obywatelstwo polskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do sprzedaży używanych wyrobów medycznych, stanowiących środki trwałe można zastosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą na jednostkę powiązaną, zarejestrowaną w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne