Czy wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne, będące spółką z o.o., gdzie 100% udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką sektora finansów publicznych i ma obowiązek wyznaczyć IOD?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne, będące spółką z o.o., gdzie 100% udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego (gmina) jest jednostką sektora finansów publicznych i ma obowiązek wyznaczyć IOD czy taką jednostką nie jest z uwagi na treść art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych ["samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem (...) spółek prawa handlowego"]?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX