Czy dyrektor szkoły, z której nauczyciel mianowany został przeniesiony, obowiązany jest wystawić mu ocenę pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel mianowany został przeniesiony na podstawie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela ze szkoły A do B z dniem 2.03.2023 r. Jednocześnie szkoła A zatrudniła nauczyciela z tym samym dniem na czas określony w niepełnym czasie pracy na podstawie umowy o pracę na niepełny etat do 23.06.2023 r. (potrzeba wynikająca z organizacji nauczania). Nie było dnia przerwy między zatrudnieniem przez mianowanie, a zatrudnieniem na umowę o pracę. Czy dyrektor szkoły jest w tej sytuacji zobowiązany wydać ocenę pracy w ciągu 21 dni od 2.03.2023 r.? Czy może ocenę należy wydać po rozwiązaniu umowy na czas określony? Czy może należałoby wydać dwie oceny - po zakończaniu każdego stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX