Nowość Jak rozliczyć wynagrodzenie w czasie nieświadczenia pracy w związku z otrzymaniem negatywnego orzeczenia lekarskiego pracownikowi, który pełni także funkcję przewodniczącego związku zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy jest jednocześnie oddelegowany do pracy na rzecz związku zawodowego jako przewodniczący w wymiarze 59 godzin miesięcznie - podlega szczególnej ochronie. Podczas badania kontrolnego po chorobie powyżej 30 dni otrzymał orzeczenie lekarskie z zaznaczeniem utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca nie ma możliwości przeniesienia go na inne stanowisko.

Czy jeżeli organizacja związkowa nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy o pracę, to należy wypłacać wynagrodzenie za przestój tylko za godziny, które nie dotyczą oddelegowania do pracy na rzecz związku zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX