Czy SPZOZ może przekazać ambulans fundacji z Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SPZOZ może przekazać ambulans na rzecz fundacji z Ukrainy: a) fundacji, która prowadzi działalność leczniczą b) fundacji, która nie prowadzi działalności leczniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX