Pytania i odpowiedzi

Czy wyniki badań diagnostycznych podlegają załączeniu do historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nową instalację gazową w istniejącym już budynku można traktować jako projektowany obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie księgowania należy wykonać likwidując nieumorzony w całości środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakim terminie należy udzielić nauczycielce urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie orzeczenie powinien mieć ogrodnik, aby mógł wykonywać pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki dokument należy wydań nauczycielowi, który nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia budowlane należy posiadać, aby móc zaprojektować strzelnicę sportową otwartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Ile dni zaległego urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sieć sn, kanalizacja kablowa i stacja transformatorowa stanowią całość jako sieć elektroenergetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dyrektorowi przysługuje ekwiwalent za zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić rok podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować przychody otrzymywane od zagranicznego pracodawcy w przypadku delegowania pracownika do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pomoc finansowa z Funduszu Kryzysowego Liberty Global podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe spółki przekształconej po dniu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę stowarzyszeniu, które nie figuruje w rejestrze VAT, ale podało NIP w danych do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w jednoosobowej sp. z o.o. jedyny wspólnik i członek zarządu może być pracownikiem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży map tras rowerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń może ulec zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Za ile dni urlopu należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do projektów budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy uchylić prawo do zasiłku stałego w przypadku podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wskazane na fakturze części zamienne należy oznaczać w nowym pliku JPK_VAT w polu GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do lodów i deserów lodowych oraz kawy czarnej i kawy z mlekiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obciążenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powinno zostać udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje ma dokonanie sprzedaży w maju i rejestracja do VAT miesiąc później?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób liczyć limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy terapia uzależnień z zakwaterowaniem i wyżywieniem pacjentów jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto będzie administratorem danych powiatowego związku spółek wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy za wydanie decyzji będącej wynikiem postępowania wszczętego z urzędu powinno się naliczyć opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy składając wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego powinna uwzględnić w składzie rodziny byłego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można dokonywać co miesiąc potrącenia z wynagrodzenia za kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały na podstawie wniosku wraz z nowym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Do jakich inwestycji mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup samochodu na gruncie VAT, jeśli samochód nie zostanie zarejestrowany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy usługa dostępu do platformy treningowej podlega VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi na zakup kolejnych kas online?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można uznać za dysfunkcję potrzebę ochrony macierzyństwa w rodzinie zastępczej, którą jest babcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dokumenty na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego składa dyrektor?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Z jaką datą może zostać rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne