Pytania i odpowiedzi

Jakie skutki w VAT ma zakup mieszkania które podatnik chce ująć w środkach trwałych i rozliczać w najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po wykupie podatnik może zgłosić zmianę sposobu wykorzystania pojazdu na mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty dojazdu do pracy i noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pozycja kodu kraju w pliku JPK może zostać pusta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy czynny żal podpisany trzema podpisami elektronicznymi przez osoby uprawnione można uznać za prawidłowo złożony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien przygotować instrukcję prac eksploatacyjnych urządzenia energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy za rozbiórkę budynku mieszkalnego jedno lub wielorodzinnego należy pobierać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Na jakiej zasadzie pociągnąć do odpowiedzialności za szkody powstałe w powierzonym aucie służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy i jak wykazać w nowym pliku JPK VAT zakup towaru z Niemiec oraz następnie jego sprzedaż do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Z kim należy uzgadniać projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można odliczać VAT od wydatków związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwość rezygnacji ze skierowania upomnienia ze względu na niską kwotę zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy uchylić świadczenie wychowawcze matce i przyznać ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaki okres przechowywania należy przyjąć w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla kategorii ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak rozliczać uzyskanie gratisowych części?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyglądać będzie opodatkowanie osób fizyczny, które będą wspólnikami spółek komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż kryptowalut nabytych we wcześniejszych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak W CIT-8 wspólnika wykazywało się przychody z tytułu przymusowego umorzenia udziałów w stanie prawnym 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać remont lokalu, który stanowi współwłasność majątkowa małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wystawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia osoby z zarządu na poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy dywidendy zwolnione z CIT powinny być wykazane w CIT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może przekazać dane beneficjentów w celu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z funduszy europejskich podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy refakturę w cenach rynkowych można rozliczyć w przychodach i kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wójt gminy może kupić działkę z przetargu gminy na własnym terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy organ dotujący może wypłacić dotację na podstawie jednej strony świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie czynności powodują obowiązek zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne