Czy nauczycielce, która nie zrealizowała godzin ponadwymiarowych z powodu uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka ma przydzielone godziny ponadwymiarowe z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, dostała je w drugim semestrze. W dniu egzaminu ósmoklasisty uczestniczyła w jego przeprowadzaniu. W planie zajęć od godziny 14:00 w tym dniu miała mieć 4 godziny z dziećmi z Ukrainy, które nie odbyły się ze względu na egzamin. Nauczycielka poszła do domu po egzaminie. Czy należy jej się wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w tym dniu (był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX