Czy istnieje przeszkoda formalno-prawna, aby w pomieszczeniach dopuszczonych do użytkowania przez przedszkole, uruchomić oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W budynku szkolnym dokonano przebudowy części szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole. Przebudowa została wykonana zgodnie projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym wydał komendant powiatowy państwowej straży pożarnej. Zamiarem było przeniesienie istniejącego przedszkola do budynku szkolnego. Obecnie zamiast tego uruchomiono oddział przedszkolny przy szkole filialnej. Czy w pomieszczeniach wykonanych zgodnie z powyższym projektem można uruchomić oddział przedszkolny przy szkole podstawowej? Czym różnią się wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla oddziału przedszkolnego i przedszkola? Czy istnieje przeszkoda formalno-prawna, aby w pomieszczeniach dopuszczonych do użytkowania przez przedszkole, uruchomić oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX