Questions and answers

Czy pomocniczą usługę transportową oznaczyć w nowym JPK symbolem GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo badać stan zdrowia pracownika w związku z zagrożeniami związanymi z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy Sanepid może starać się o zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy skapitalizowane odsetki stanowiły będą przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo traktować regularne wyjazdy do klienta zagranicznego jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółka może rozpoznać koszt z tytułu przekazania zysku na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania, zwolniona z VAT, powinna być ujęta w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy śmierć przy nieodpłatnej pomocy w gospodarstwie rolnym to wypadek przy pracy rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy uczeń klasy I technikum może brać udział w rekrutacji do branżowej szkoły na rok szkolny 2020/2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy utwardzone drogi wewnętrzne traktowane są jako nawierzchnie twarde?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy w momencie wystawienia refaktur, faktury pierwotne muszą być przez refakturującego opłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w ramach zezwolenia typu A cudzoziemiec będzie mógł w Polsce pełnić funkcję prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy wynagrodzenie zmienne prezesa zarządu spółki podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy jest ważna akredytacja kuratora oświaty przyznana placówce doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką decyzję należy wydać w sprawie pomocy materialnej ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową gmina powinna zastosować do wykonania dokumentu strategia rozwoju gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedawane w lokalu i na wynos posiłki i napoje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ewidencjonować usługi w działalności nierejestrowanej i czy na dokumentach można podawać numer PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki dokument można uznać za kopię oryginału?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie daty powinny znaleźć się na protokole powypadkowym, jeśli ZUS nakazał zmianę druku na aktualny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak liczyć stan zatrudnienia do umorzenia subwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie: szczelny zbiornik na gnojówkę czy gnojowicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak należy zakwalifikować odpad w postaci kleju znajdującego się w mauzerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak poprawnie zaksięgować nieodpłatne otrzymanie zepsutej części urządzenia w okresie gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT tzw. korektę dochodowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak sformułować oświadczenie dla personelu sprzątającego po szkoleniu z ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak ustalić czy różnice kursowe są podatkowe czy niepodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić powiązania rodzinne pomiędzy spółkami z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wykazać zakup fartuchów ochronnych od kontrahenta z UE, które zostały przekazane szpitalowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy może być używana nazwa Kliniczny Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy można zastosować zwolnienie z VAT dla dostawy działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy rozliczyć korektę ze stawki 23% na stawkę zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien zająć się problemem budowania przez bobry tam na rowie, który w części należy do osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto powinien zapewnić dowóz na egzaminy uczniów klas VIII w okresie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Według jakich przepisów należy sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne