Czy istnieje możliwość, by nauczyciel wykonywał obowiązki pracownika dr BHP na podstawie mianowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniony nauczyciel praktycznej nauki zawodu na podstawie mianowania jest także zatrudniony w tej samej szkole na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu na stanowisku głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła zatrudnia ponad 130 pracowników. Czy istnieje możliwość, by nauczyciel wykonywał obowiązki BHP-owca na podstawie mianowania (pracownik pedagogiczny), na której jest zatrudniony i otrzymywał za to dodatkowy dodatek? Jeśli nie, czy istnieje inna możliwość zapewnienia w szkole obsługi BHP-owca (np. umowa zlecenie, faktura)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX