Questions and answers

Jak właściwie sformułować klauzulę informacyjną umieszczoną na urzędowej stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jak w nowej decyzji należy rozliczyć zasiłek stały za maj br., gdy wydane zostało nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę w postaci czynu społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli wystawiono fakturę korygującą w związku ze zmianą ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto powinien prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I–III?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakiej sytuacji pracownik delegowany nie musi obecnie odbywać obowiązkowej kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać uszczelnienia zamkniętego kręgu kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z kapitałów pieniężnych uzyskane na terenie Polski oraz w innych krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym miesiącu należy zaksięgować zwolnienie z opłacania połowy składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co może zrobić właściciel budynku gospodarczego bez zgody reszty właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy Bank ma obowiązek korygowania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy członkiem komisji etyki może być były pracownik urzędu miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny można zmniejszyć, po przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy firma budowlana może sprzedać piasek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy fundament pod maszynę zwiększa jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje obowiązek zatrudnienia salowej do każdego oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy jedną decyzją podziałową można zatwierdzić 4 działki zapisane w tej samej księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy każda pielęgniarka może podać szczepionkę przeciwko wściekliźnie w trybie nagłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy korekta VAT wpływa na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy lampa solarna może być traktowana jako mała architektura?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy modernizacja urządzeń wodnych obiektu stawowego wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można połączyć dwie komórki organizacyjne - zarządzanie kryzysowe i straż gminną - w jedną komórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można w urzędzie miasta utworzyć stanowiska architekta miejskiego i energetyka miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który zostanie zwolniony z końcem roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można zatrudnić dwóch nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia specjalnego ucznia z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy należy naliczać odsetki od niezapłaconych zaliczek, jeśli na koniec roku osiągnięto stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy pisemnie poinformować nauczycieli i pracowników szkoły o zmianie nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy w drodze decyzji cofnąć przyznane stypendium szkolne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel polonista posiada kwalifikacje do nauczania w technikach plastyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nierynkowa wartość transakcji może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ powinien czekać z wydaniem decyzji do skutku - do czasu otrzymania opinii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy orzeczenia lekarskie powinny być odnotowywane w wykazie udostępnionej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, można pracować na pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy po skorzystaniu ze zwolnienia od składek ZUS pracodawca będzie obowiązany oddać część składek pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po zakończonym świadczeniu rehabilitacyjnym możemy pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wyodrębnić na liście obecności pracę zdalną pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy finansowanie z dotacji unijnej wliczają się do liczby zatrudnionych dla potrzeb dotacji z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik może od poniedziałku do piątku pracować w godzinach nocnych cały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może wykonywać pracy u jednego pracodawcy, gdy u drugiego przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy kolejnym świadczeniu postojowym należy brać pod uwagę 300% limit przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy PSZOK przekazujący odpady do składowania powinien posiadać podstawową charakterystykę odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy rewalidację może prowadzić nauczyciel z kwalifikacjami do terapii pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne