Pytania i odpowiedzi

Jak powinno przebiegać księgowanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować kredyt z przeznaczeniem na spłatę wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy podatnik słusznie dokonał wniesienia aportem gruntu do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie badań psychotechnicznych kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować i rozliczyć odsprzedaż usługi kurierskiej kontrahentowi spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podstawę do naliczenia "trzynastki" należy pomniejszyć o czas zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od paliwa silnikowego nabywanego do napędu leasingowanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od nabycia samochodu Nissan Navara?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną związaną z importem usług ze stawką 22%, czy 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wartość sprzedaży samochodu podlega uwzględnieniu przy obliczaniu limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie Spółki z o.o. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy pracownik jest uprawniony do nabycia "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wynagrodzenie za nieobecność pracownika będzie wchodziło do podstawy obliczania "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT od zakupu oleju opałowego, służącego do produkcji energii cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać wypłaty świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy za zgodną z przepisami można uznać wypłatę odprawy rentowej, dokonaną przed rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do faktury za dzierżawę za styczeń i luty 2011 r., płatną w grudniu 2010 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy zachodzi obowiązek przeszkalania pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Kosztami którego miesiąca są koszty poniesione w związku z zapłatą za energie i gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy podzielić koszty związane z kredytem, który dotyczy dwóch odrębnych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy rada powiatu może podjąć uchwałę w sprawie przekazania dotacji gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty związane z prowadzeniem procesu, stanowią koszty działalności spółki w dacie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można osobno zaksięgować kwoty zapłaconych rat leasingowych i kwotę wykupu pojazdu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak będzie opodatkowany remanent likwidacyjny w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochód ze zbycia składników majątku objętych remanentem likwidacyjnym podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakład energetyczny może dokonać przecinki drzew w związku z faktem, że wrastają w linię energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy obniżenie pracownicy kosztów związanych z pogrzebem jej ojca stanowi dla niej przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT powinna być przypisana kuchnia farbowa (elektroniczna mieszalnia farb)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie są zasady korzystania ze zwolnienia z VAT przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować faktury dotyczące dwóch okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy zapomoga losowa może być przyznana z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Do kiedy podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będzie w 2011 r. opodatkowana usługa montażu podłogi w domu jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wytwórnię emulsji asfaltowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno wyglądać zgłoszenie likwidacji działalności do naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy pożyczka na rzecz szpitala podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykupienie wierzytelności może zostać zaksięgowane w spółce z o.o. w koszty finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak amortyzować samochody wykorzystywane do demonstracji i do jazd próbnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy przyznana przez urząd miasta ulga w czynszu stanowi dla podatnika bezpłatne użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć w całości VAT z faktury dokumentującej zakup opon do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie są zwolnione od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podpisania weksla jako zabezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozliczyć podatek od importu usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracownik socjalny może odbyć specjalizację II stopnia, pomijając I stopień?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy na dzień bilansowy jeszcze raz naliczyć kontrahentowi odsetki od zapłaconej po terminie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy dobudowany wiatrołap stanowi samodzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak zaksięgować koszty kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy dodatek za wysługę lat należy wliczyć do podstawy "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy osobie, która ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców, a drugi z rodziców nie żyje przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób Spółka powinna zaewidencjonować zakup pomieszczenia węzła od Urzędu Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak dokonać rozliczenia zakupu jeżeli zagubiona faktura rozliczeniowa była częściowo zapłacona kartą, a częściowo gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku przejścia zakładu pracy nowy pracodawca ma obowiązek rozliczyć pracowników na PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką powinny być opodatkowane usługi szkoleniowe w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne