Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2017 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zatrudniła na umowę zlecenie panią z Ukrainy jako pomoc domową. Od umowy zlecenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z częstymi wyjazdami obywatelki Ukrainy do swojej ojczyzny, jej pobyt w 2015 r. w Polsce z pewnością nie przekroczył 180 dni. Nie jest w Polsce zameldowana, jako miejsce zamieszkania podany jest adres osoby, dla której świadczy usługi. Obywatelka Ukrainy nie posiada w Polsce numeru NIP ani PESEL. Obecnie wróciła do kraju i w związku z trudną sytuacją polityczną nie wiadomo kiedy przyjedzie do Polski.

Kto rozlicza podatek dochodowy?

Gdzie i w jaki sposób podatek taki rozliczyć?

Jeśli ma obowiązek rozliczenia się w Polsce, to czy może złożyć PIT-36 bez numeru identyfikacyjnego?

Jeśli natomiast powinna się rozliczyć na Ukrainie, to na podstawie jakiego dokumentu, jeśli osoba ją zatrudniająca nie ma obowiązku sporządzania PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?