Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 40 ustawy - Prawo budowlane z 1974 r. organ nadzoru budowlanego może nakazać wybudowanie nowej klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej niezbędnej do spełnienia wymogów ppoż.?

Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru budowlanego, jeżeli w toku postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej zrealizowanej na podstawie ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo budowlane stwierdzono - w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z przepisami - konieczność budowy nowego elementu - klatki schodowej?

Czy organ może zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę tej klatki schodowej?

Jak zakończyć takie postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?