Pytania i odpowiedzi

Kiedy należy wypłacić pracownikowi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup materiałów do sporządzania biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy jest jakaś różnica między przyznawaniem świadczenia w całości z ZFŚS a dofinansowywaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty transportu na trasie Niemcy-Polska oraz Korea-Niemcy stanowią import usług w rozumieniu przepisów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT usługę świadczoną przez spółkę, Litwie, na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z kim należy uzgadniać zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi powinno być udokumentowane tzw. fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć geosiatkę poliestrową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do pełnego odliczenia VAT jeśli fakturę za usługę ma zamiar refakturować na kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników do miejsca pracy powoduje obowiązki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu proporcji należy uwzględnić kwotę ze sprzedaży środka trwałego zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości spółka może odliczać VAT z tytułu dzierżawy samochodów zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura za wykonanie projektu dachu może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupionych towarów związanych z jej działalnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup dla pracownika czasopisma branżowego stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT odliczony w 2007 r. musi zostać skorygowany w korekcie deklaracji w 2007 r. czy w okresie bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłacone za klienta odsetki do ZUS stanowią koszt uzyskania przychodu w biurze rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym momencie Powiat wprowadza na stan środek trwały w postaci gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość firmy w przypadku nabycia innego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zakup oprogramowania finasowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy podatek akcyzowy i zakup banderol będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy tablica informacyjno-reklamowa stanowi budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osadnik gnilny zakupiony do kontenera może stanowić oddzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zapłacone odsetki od kredytu w rachunku bieżącym stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy właściciel może domagać się od gminy innej formy zadośćuczynienia niż odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak sporządzić PIT-11 dla nowozatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć koszt organizacji balu dla pracowników i ich osób towarzyszących?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za należy uwzględnić jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć źle sporządzony bilans otwarcia wniesionego aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy samochód będący własnością męża i syna może zostać uznać za środek trwały w działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Gdzie w bilansie prezentujemy krótkoterminowe rozliczenia kosztów bierne, a gdzie czynne i na jakich kontach winniśmy je księgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy nakłady na termomodernizację budynku szpitalnego ze środków pozyskanych z UE należy doliczyć do wartości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie podatnik może odliczyć VAT od faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może refakturować koszty delegacji na kontrahenta, którego jest partnerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy Spółka ma prawo odliczyć całą kwotę VAT od faktur za szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturze dotyczącej aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik będzie miał w 2011 r. prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż iglaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawkę zastosować w przypadku formy na siedzisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ujemne/dodatnie różnice kursowe są podatkowo kosztami/przychodami w momencie zapłaty z rachunku złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do której grupy KŚT należy zakwalifikować agregaty wody lodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinna przebiegać wycena leasingu finansowego w euro dla leasingobiorcy na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy konieczne jest potwierdzenie z dostawcami i odbiorcami sald zerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż trawników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy w rozliczeniu za rok 2010 powinny być wykazywane dochody opodatkowane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch firmach na niepełnych etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne