Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urban Malgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nową Rekomendacją H (pkt 29.3 ppkt a) Zarząd banku będącego podmiotem zależnym i jego Rada nadzorcza lub Komitet audytu, jeżeli został powołany, powinni wyrażać jednoznaczną zgodę na każdorazową współpracę w ramach badania audytowego komórki audytu wewnętrznego banku będącego podmiotem zależnym z analogiczną komórką podmiotu dominującego.

Czy w świetle tego dopuszczalny jest następujący zapis w procedurze wewnętrznej dot. współpracy z audytem korporacyjnym: "Plan audytu, wraz z informacją o ewentualnym wsparciu zasobów Dep. Audytu Wewnętrznego, podlega, na wniosek Prezesa Zarządu, zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację