Pytania i odpowiedzi

Czy sprzedawca ma podstawę do wystawienia faktury korygującej dotyczącej zwrotu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy podwykonawca prawidłowo wystawia fakturę za usługi budowlane ze stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik w sytuacji, gdy zwrot towaru następuje po zmianie stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Według jakiej stawki podatku od nieruchomości należy opodatkować grunt pod parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wycenić remanent likwidacyjny towarów w sklepie spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien być sporządzony remanent na koniec 2010 r. na przeceniony towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do dostawy chleba śliwkowego, chleba razowego na miodzie, bułki serowej i bułki pizzerki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu wykonywania na terenie RP zlecenia na rzecz podmiotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jaki wykaz akt zastosować od 3 stycznia 2011 zakładając nową sprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy niemiecki VAT zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel powinien napisać podanie o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Czy lekarz prowadzący prywatną praktykę może rozliczać się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka nabywająca udziały innej spółki może odliczyć stratę z lat ubiegłych nabywanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy prowizja za zakup opcji jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Z jaką stawką należy amortyzować nożyce gilotynowe i krawędziarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz solarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy kwota tych ubezpieczeń będzie kosztem dla naszej firmy w przypadku gdy to firma a nie pracownik za nie zapłaci.

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować młot wyburzeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy dotyczą przechowywania dokumentacji, w tym okresu przechowywania dokumentacji, w archiwum szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Czy podatnik wystawił prawidłowo fakturę za dzierżawę znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak skorygować VAT od inwestycji, jeżeli zostanie oddana jako środek trwały dopiero w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo ubiegać się o przyspieszony zwrot VAT w sytuacji, gdy faktura nie jest w całości opłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy w 2011 r. podatnik nadal będzie mógł odliczać VAT od rat leasingowych i od paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jakie stawki należy zastosować dla dostawy świń, kaczek, gęsi i jaj?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy dobudowany wiatrołap powinien podwyższyć wartość budynku magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Jagodziński Michał | Nieaktualne

Czy koszty funkcjonowania przedstawicielstwa w Rosji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy u pracowników kuchni powstaje przychód z tytułu możliwości korzystania z wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien uiścić opłatę skarbową za decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na wizytownik, teczkę na dokumenty oraz portfel?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak premię termomodernizacyjną ująć w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy w podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględnić nagrody wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Z jaką datą powinna być rozwiązana umowa o pracę w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy umowa pośrednika z nabywcą w takiej sytuacji zachowuje swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości jeżeli spółka z o.o. dzierżawi grunt od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi zatrudnionemu od połowy roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konta powinien zawierać plan kont jednostki zamierzającej prowadzić działalność gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy koszty poniesione faktycznie w 2011 r., a dotyczące 2010 r. podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki kod odpadu należy przyjąć dla zużytych halogenów służących do oświetlania hali tuczu trzody chlewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy dodatkowe prace związane z budową windy należy doksięgować na konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT za 2010 r., wyliczany metodą proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy weekendowy wyjazd integracyjny może spowodować brak 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne spadkobiercom nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy podatnik prowadzący nauczanie w ramach kursu kwalifikacyjnego, powinien zarejestrować się w 2011 r. do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować przekazanie majątku ruchomego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, Wyższej Uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczaniu nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do podstawy naliczania nagrody należy wliczyć dodatek mieszkaniowy i socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do wyliczenia odprawy pośmiertnej dla nauczyciela, który zmarł 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakich odsetek mogę się domagać jeżeli pomimo realizacji zamówienia i upływu terminu płatności nie otrzymałem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie dla opiekuna praktyk z tytułu umowy cywilnoprawnej może być wypłacone z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy wszystkim nauczycielom należy wypłacić dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Jak należy zaksięgować wydanie towarów kontrahentom za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla wykonywanej przez podatnika usługi opróżniania szamba?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy dodatek funkcyjny dyrektora szkoły uwzględniany jest w obliczeniu odprawy emerytalnej dla dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy możemy księgować sprzedaż towarów w koszty z pominięciem konta Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wypłacania premii bilansowej pracownikom księgowości spółdzielni usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy przekazanie słodyczy na cele reprezentacji jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne