Pytania i odpowiedzi

Czy produkt leczniczy stosowany do badania klinicznego musi być przechowywany w aptece szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Czy data wystawienia duplikatu faktury z kraju UE stanowi moment powstania obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest różnica między audytem bhp a kontrolą kompleksową stanu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać przeniesienia umowy leasingu z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może powrócić do zwolnienia podmiotowego

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy świadczonej usłudze serwisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kto tworzy i wyposaża gabinet profilaktyczny w szkole w niezbędny sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy zakup instrumentów muzycznych przez teatr może zostać zrealizowany w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć fakturę za usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć zakup i sprzedaż używanych samochodów osobowych w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę nadal będą obowiązywały umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy środki, które szkoła otrzymuje za dzierżawę sal i pomieszczeń może gromadzić na wydzielonym rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy zakład wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. może dłużnikom naliczać opłatę za wysłane wezwanie do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jakim przypadku mamy do czynienia z różnicami kursowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy nadpłaty z tytułu ZUS należy zaksięgować z datą wysłania deklaracji korygujących do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jakich konkretnych przypadkach należy prowadzić ewidencję korekt sprzedaży fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawką VAT należy opodatkować usługi masażu, jeśli osoba je prowadząca nie ma potwierdzonych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak często zawiesia oraz odciagi muszą być poddawane kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy należy zaliczyć wystawioną notę do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy dziecko niani można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy możliwe jest opodatkowanie świadczonych usług na zasadzie marży

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy zmian warunków wynagrodzenia można dokonać w ciągu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką należy przyjąć wartość budynków, które zamierzamy wyburzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy obywatel Szwajcarii może zostać komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługi związane z rolnictwem świadczone na rzecz rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy bank może udzielić spadkobiercy pełnej informacji o obrotach na rachunku zmarłego klienta z okresu przed jego śmiercią?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy można dokonać potrącenia z tytułu zajęcia komorniczego z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można wykorzystywać EWD do analizy egzaminów gimnazjalnych w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość automatycznego pozbawienia dziecka ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć składki zdrowotne zapłacone przez szkołę za uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy nauczyciele świadczący usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy aby zastosować zryczałtowany podatek wynagrodzenie musi być poniżej 200 zł brutto, czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy deklaracje PIT-11 mogą być przesyłane do podatników za pośrednictwem poczty e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy ograniczenie dla samochodów osobowych do 20.000 euro dotyczy również samochodów w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na prowadzeniu orkiestry oraz dyrygowaniu podczas koncertów korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Jak ustalić, gdzie powinny być opodatkowane dochody oraz opłacane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na podstawie dokumentów, które złożył po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istotną zmianą w umowie jest zmiana nazwy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy można zmienić konstrukcję maszyny, jeżeli istnieją względy technologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w związku z korektą faktury, podatnik powinien odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy poręczycielowi, który zapłacił za dług dłużnika, przysługuje wobec dłużnika roszczenie regresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne