Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą być osobami wykonującymi przymus bezpośredni? - OpenLEX

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą być osobami wykonującymi przymus bezpośredni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kogo można uznać za osoby poinstruowane na podstawie art 18c ust.3 u.o.z.p.: "Przymus bezpośredni może być wykonywany wyłącznie przez osoby poinstruowane w zakresie okoliczności, zasad i sposobu jego stosowania."?

Przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym może zastosować lekarz i pielęgniarka.

Czy inni pracownicy medyczny np sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony po odpowiednim poinstruowaniu mogą pomagać przy stosowaniu przymusu bezpośredniego, np. wiązaniu w pasy agresywnego pacjenta?

Zastosowanie przymusu bezpośredniego jest interwencją terapeutyczną służącą leczeniu chorego, a zwłaszcza pomocy w odzyskaniu przez niego zdolności samokontroli. U.o.z.p. jako podmioty uprawnione do stosowania przymusu bezpośredniego wskazuje lekarza, pielęgniarkę oraz kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. W art. 18 ust. 9 u.o.z.p. wymienia ponadto podmioty zobowiązane do udzielenia lekarzowi i pielęgniarce, na ich żądanie, pomocy przy stosowaniu przymusu bezpośredniego: Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, jednostki Służby Więziennej oraz Państwowa Straż Pożarna.

Kogo można wzywać do pomocy przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalu psychiatrycznym oprócz lekarza i pielęgniarki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX