Pytania i odpowiedzi

Czy o przejęciu firm w trybie art. 23 k.p. należy poinformować zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do usługi napisania scenariusza można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży zabudowanych nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem do egzaminu na biegłego rewidenta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można było dokonać zakupu nowego samochodu osobowego w trybie zapytania o cenę, w latach 2010/2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Czy koszty podróży służbowych współpracującego małżonka mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać przeliczenia różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy prowizja oraz odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy powiększenie pomieszczenia technicznego na dachu budynku powinno być traktowane jako zmiana kubatury budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak zaksięgować i rozliczyć transakcję forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy dyrektor może powtórnie zaliczyć nauczycielkom okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pielęgniarce, pracującej w równoważnym systemie czasu pracy, można udzielić urlopu od soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy można mówić o równoważnym systemie czasu pracy niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy cudzoziemiec może zostać objęty ubezpieczeniem społecznym dobrowolnym po wypisaniu stosownego oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Pod jakimi kodami należy zakwalifikować odpady z badań wody na obecność bakterii z grupy coli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy po ustaniu zatrudnienia mogę wypowiedzieć jednostronnie pracownikowi umowę o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu, podatnik będzie musiał zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie szkolenie powinien przejść pracownik na stanowisku inżyniera procesu, zastępujący kierownika w czasie jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od nabycia samochodu z kratką po 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dostawę towaru należy potraktować jako WNT, czy jako import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT naliczony z faktury za wznowienia dostarczania energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wydatek z tytułu wznowienia dostarczania energii elektrycznej stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czym jest "izolacja cieplna obwodowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak należy opodatkować darowiznę samochodu na rzecz córki i jej męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można dochody z najmu prywatnego opodatkować wg skali, a dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy towary otrzymane w darowiźnie należy ująć w remanencie sporządzanym na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy długość linii napowietrznej mierzy się po przewodach czy po rzucie poziomym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak w bilansie skorygować zawyżoną składkę członkowską płaconą przez gminę na rzecz związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaka stawka VAT oraz numer PKWiU obowiązuje w przypadku usługi sortowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak dokonać prawidłowo korekty odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy informować komornika o przyjęciu do pracy osoby, której zajął wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy od otrzymanych faktur dokumentujących zakupione gastronomię, hotele i bilety, podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku usług świadczonych przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyrazić zgodę na odbywanie przez pracownika aplikacji radcowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne