Czy decyzja o niepozbawieniu pracownika premii mogła być podjęta ustnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie premii regulaminowej. Nasza premia regulaminowa jest wypłaca w pełnej wysokości. 1. Nieobecność pracownika spowodowana chorobą nie będzie miała wpływu na wysokość premii. 2. Nieobecność pracownika związana z urlopem bezpłatnym , nieusprawiedliwiona nieobecnością w pracy, urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim oraz urlopem bezpłatnym powoduje obniżenie premii regulaminowej stosunkowo do ilości dni nieobecności. 3. Decyzję w sprawie obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej podejmuje Prezes Spółki. Prezes ustną decyzją postanowił że pracownik który był 5 dni przebywał na bezpłatnym dostaję w pełnej wysokości premię a także pracownik którego nieobecność była nieusprawiedliwiona niepłatna również dostał w pełnej wysokości premię regulaminową. Czy taka decyzja o niepozbawieniu pracownika premii mogła być podjęta ustnie .I czy zgodnie z zapisem regulaminu wynagrodzeń można było pracownikowi wypłacić pełną premię premię.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access