Czy dopuszczalne jest dokonywanie potraceń dobrowolnych składek z tytułu pakietu medycznego na pisemny wniosek zleceniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarto umowę zlecenie na kwotę 400 zł brutto z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innym przedsiębiortstwie. Z tytułu zawartej umowy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i pracuje nie więcej niż 29 godzin miesięcznie. Zleceniobiorca uzyskuje ponadto jako świadczenie w naturze pakiet medyczny o wartości 58 zł, z czego 45 zł opłaca zleceniodawca, a 13 zł dopłaca on z własnych środków. Zleceniobiorca postanowił dodatkowo w ramach pakietu medycznego ubezpieczyć członków rodziny, ale składki za nich w wysokości 87 zł musi opłacić już samodzielnie. Czy w związku z powyższym dopuszczalne jest dokonywanie potraceń dobrowolnych składek z tytułu pakietu medycznego na pisemny wniosek zleceniobiorcy? Czy osiąganie wynagrodzenia na poziomie minimalnej stawki godzinowej nie wyklucza takiej możliwości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access