Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką VAT opodatkować wydanie tomiku poezji z ISBN w nakładzie 100 sztuk?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownikowi można wypłacić nagrodę jubileuszową z rocznym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakupionego 8 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakiej wartości mam wykazać na remanencie końcowym kasy fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy aby doszło do WDT sprzedawany środek trwały musi opuścić terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakim terminie należy odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynsz i koszty eksploatacji lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych na fakturach w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na duńskiego kontrahenta koszty transportu zakupionego przez niego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć szklarnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak opodatkować wypłatę dla pracownika związaną z realizacją opcji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kasa fiskalna podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymaną z urzędu pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacje z EFS podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy starosta powiatu A mógł dokonać zmiany na karcie wędkarskiej wydanej przez starostę powiatu B?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy droga dojazdowa stanowi własność tylko jednego z dwóch inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy określają wzór pieczątek dla osób posiadających uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z kopii faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownicy tymczasowi powinni otrzymywać premie takie jak pracownicy stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy prowadzi ewidencję osób, które otrzymują prezenty o wartości powyżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy realna korzyść majątkowa stanowi dla uzyskującego przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę z Rosji za wstęp na targi i wynajem sprzętu na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dostawca miał prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy należy wystawić korekty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie uprawnienia wymagane są do wykonania adaptacji projektu budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi, który poprzednio był zatrudniony w Policji przysługuje urlop proporcjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty przejazdu na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik musi wystawić fakturę ze stawką ZW dla najemcy i wykazywać ją w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie przepisy ogólne i branżowe regulują kwestię instalacji oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W którym miesiącu należy ująć do kosztów wydatki za dostawę gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odpłatne zbycie nabytego w 1997 r. lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi, który wcześniej był zatrudniony u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy ująć w kosztach podatkowych ubezpieczenie zawarte na lata 2014-2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy liczyć termin do złożenia PCC-3 w przypadku umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy osobie będącej na rencie strukturalnej, płacącej KRUS przysługuje zwolnienie z opłaty od posiadania psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odpady opakowaniowe z drewna po przetworzeniu w rębaku mogą być kwalifikowane pod kodem 03 01 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakim użytkiem: rolnym czy leśnym jest użytek Lz w świetle obowiązujących przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zakup lady, regałów i skrzyni można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mieszany sposób korzystania z pojazdu na gruncie VAT wyklucza firmowy charakter kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce nieferyjnej przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Ile godzin historii, plastyki, techniki i muzyki należy realizować od 1 września w klasach IV-VI szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura z telefon wystawiona w styczniu, a opłacona w lutym może być kosztem lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2014/2015 nauka języka obcego w przedszkolu będzie obowiązkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne