Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie w związku z reformą oświatową na koniec sierpnia 2019 r. wygaszone zostanie gimnazjum. Nauczycielom zatrudnionym w tym gimnazjum w kolejnych latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor proponował ograniczenie wymiaru zatrudnienia. Jednocześnie ci sami nauczyciele zostali zatrudnieni od dnia 01.09.2017 r. na podstawie umów o pracę przez dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy. Są to umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy w obecnej sytuacji istnieje prawna możliwość przeniesienia tych nauczycieli na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela w związku z art. 220 ust. 1 u.p.w.p.o. do szkół podstawowych, w których mają już zawarte umowy na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?