Questions and answers

Czy przez zwolnienia grupowe należy rozumieć zwolnienia w ujęciu personalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy usługa zwrotu 1% od transakcji kartowych (moneyback) podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku korzystania podczas zwolnienia z służbowego laptopa po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką formę działalności wybrać w przypadku prowadzenia sklepu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie kryteria należy spełnić, aby podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są przesłanki do rozpoznania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs euro należy zastosować przy wystawianiu faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować koszty sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować nakłady poniesione na założenie internetu w wynajmowanym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować nieodpłatne korzystanie z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować obcokrajowców zatrudnionych do pracy w Polsce i poza granicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT umowę barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy spółki muszą prowadzić dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jaką wysokość można składować towar w kartonach na palecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Po jakim kursie powinny być przeliczana faktury korygujące wystawiane w euro i USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiego limitu odjąć pracownikowi część z diety dotyczącą śniadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób możemy dokonać zwrotu VAT podróżnym po sprzedaży danych punktów sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody marynarza pływającego na statku pod banderą Singapuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób przekazać firmę mamie unikając płacenia podatku od remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W której deklaracji - bieżącej czy pierwotnej - należy ująć korektę podstawy opodatkowania dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wypłacić dietę nauczycielce delegowanej na konferencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z procesem sądowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany w ewidencji i grunty o symbolu Bi przekwalifikować na Bp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy nagroda otrzymana w ramach cashback'u stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na żądanie w dniu wyjazdu w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przedawnienie pożyczki powoduje powstania przychodu u pożyczkobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zabudowanej budynkiem magazynowym podlega opodatkowaniu na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż koncesji na wydobywanie kopalin podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania własnościowego podlega opodatkowaniu, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczone przez podatnika usługi można potraktować jako eksport i opodatkować stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy umowa szkoleniowa może zawierać klauzulę umożliwiającą wcześniejsze jej zakończenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wydatki podwykonawców są kosztem bezpośrednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zadośćuczynienie wypłacone byłemu pracownikowi podlega opodatkowaniu oraz oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką datę przyjąć za datę ukończenia nauki przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w związku z ulgą prorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować nieruchomość, która zgodnie z opinią biegłego wymaga remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiego kursu należy użyć w celu przeliczenia na złote kwot z faktury dot. eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są uprawnienia organu rejestrującego w zakresie weryfikacji postanowień układu zbiorowego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT od pożyczki udzielonej przez lombard?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można wstrzymać wypłatę zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Koszty którego roku zmieniają faktury korygujące dotyczące błędnego naliczenia opłat za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne