Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r.

PYTANIE

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek?

SP ZOZ jest jednostka utworzoną przez j.s.t. - gminę. Dyrektor na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1146) - dalej r.z.r.o.w.u. przyznaje pielęgniarką zgodnie z § 3 .z.r.o.w.u. dodatek do wynagrodzenia w wys. po 1600 zł.

Na jakiej podstawie prawnej można doliczyć tą kwotę 1100 do wynagrodzenia zasadniczego dla starszej pielęgniarki?

Pielęgniarka miała kategorię zaszeregowania XIV z przedziałem kwotowym (1480-2600). W SP ZOZ wynagrodzenie zasadnicze st.pielęgniarki wynosiło 2600 zł + 20%wysługi lat + 15% dodatku funkcyjnego. Po zmianie wprowadzonej przez r.z.r.o.w.u. w kat.zaszeregowania XIV przedział kwotowy wynosi 1570-3300. Starsze pielęgniarki nie mieszczą się w grupie XIV - po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego o 1100 zł wynosiłoby ono 3700 zł. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3300 zł o podwyżka o 700 zł.

Co zresztą 400 zł?

SP ZOZ to mały zakład zatrudniający dyrektora oraz czworo pracowników, w tym dwie starsze pielęgniarki.

Czy dyrektor nie uwzględniając r.z.r.o.w.u. może zmienić wynagrodzenie starszej pielęgniarki do kwoty 3700 zł?

Czy tą podwyżkę ustala się tylko na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

Dyrektor nie zaznaczając XIV kat. zaszeregowania może przyznać podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 1100 zł pielęgniarkom w naszym przypadku do kwoty 3700 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację