Questions and answers

Czy pracodawca może zweryfikować ilość dni przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik, który zmienia stanowisko pracy musi przejść ponownie instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownik budowlany może pracować w krótkich spodniach (szortach)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownik obsługujący urządzenia termiczne powinien posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przychody wolontariusza uzyskiwane w innym kraju UE zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku powoduje powstanie przychodu, który należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkolenie można zakwalifikować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatek związany z wynagrodzeniem kierowcy powinien być wykazany w rozdziale 80113?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką wysokość dodatku motywacyjnego należy przyznać nauczycielowi, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wystąpią w przypadku wyłączenia samochodu osobowego z majątku firmy na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki jest ostateczny termin wykorzystania urlopu zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ma postąpić starosta w sytuacji, gdy nie wybrano delegatów na walne zgromadzenie spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Kałużny Mirosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługi klinicznych badań medycznych na rzecz amerykańskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach utratę wartości urządzeń w wyniku zmian produkcji oraz postępu technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Turzyński Mikołaj | Aktualne

Jak powinny być potrącone koszty uzyskania przychodu, w przypadku zatrudnienia u trzech różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić niepełnosprawnemu pracownikowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość diety pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować urlop wypoczynkowy, aby został spełniony warunek z art. 162 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej gminy ustanowienie gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W której kolumnie PKPiR zaewidencjonować zakup sprzętu narciarskiego wynajmowanego na stoku narciarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie podatek akcyzowy będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatniczka powinna sprzedawać książki w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy fakt zameldowania w mieszaniu ma wpływ na 5 letni termin uprawniający do zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy izba przyjęć w szpitalu musi posiadać brudownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nagroda dla pracownika przelana na konto spółki, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy notę obciążeniową można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy obcokrajowiec przyjmowany na praktykę w Polsce powinien odbyć szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy od nie uregulowanej w terminie kary umownej gmina zobowiązana jest naliczać odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy odszkodowanie otrzymane za szkodę całkowita w pojeździe należy ująć w rocznym PIT jako dochód działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy otrzymanie talonu na paliwo stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo w uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik musi zainstalować kasę rejestrującą od marca 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik poniesie konsekwencje finansowe za złożenie sprawozdania do urzędu skarbowego 15 dni po jego zatwierdzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami są zobowiązane do prowadzenia stron BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy praca głównego księgowego zespołu szkół podlega ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prawidłowa jest forma użyczenia części budynku na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy rolnik prowadzący działalność gospodarczą, z której nie osiąga dochodów, może odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy składka na rzecz Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może zaprzestać wykonywania wydruków dekretacji celem podłączania ich do papierowej wersji faktur VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy świadczenia wzajemne między polskim oddziałem spółki a spółką matką stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy wartość wydanego posiłku pracownikowi należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wartość zakwaterowania i wyżywienia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne