Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy w związku ze zmianami w przepisach ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. podmioty, które posiadają zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w związku z prowadzeniem prac budowlanych (np. budowa dróg i autostrad) również muszą złożyć wnioski o zmianę zezwolenia przed 5 września br.?

Czy są obowiązane do zakładania wizyjnego systemu monitorowania miejsc magazynowania odpadów (plac budowy, dzierżawiony na okres prowadzenia prac budowlanych)?

Czy są obowiązane do opracowania operatów ppoż.?

Odpady ujęte w zezwoleniu to kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06 czy 17 05 08 i przede wszystkim 17 03 02.

Jak wyglądają obowiązki dla tego typu podmiotów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację