Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. decyzją zatwierdził projekt budowlany zamienny i wydał pozwolenie na wznowienie robót budowlanych dla budynku gospodarczego oraz nałożył obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję PINB. Jedna ze stron wniosła skargę do WSA. WSA do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnęło sprawy. Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie przedkładając dokumenty zgodnie z art. 57 pr. bud.

Czy zasadnym jest zawieszenie postępowania przez PINB z uwagi na brak rozstrzygnięcia sądu?

Czy PINB powinien wydać pozwolenie na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację