Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka złożyła wniosek o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze na dzieci. Do wniosku nie dołączyła wyroku rozwodowego. Organ wezwał klientkę do przedstawienia stosownego dokumentu, czego klientka w terminie nie dokonała. Wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Klientka neguje pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia, ponieważ twierdzi, że to z winy sądu nie został jej wydany wyrok rozwodowy.

Jak powinien postąpić organ w przedmiotowej sprawie?

Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu ze względu na zwłokę sądu?

Przepisy wskazują na możliwość uwzględnienia takiej okoliczności wyłącznie w przypadku naruszenia przez organ ustawowego terminu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację