Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z pytaniem dotyczącym rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Firma posiada pozwolenie na emisje z kilku instalacji w tym m.in. lakiernia, instalacja remontów, w której zachodzą procesy czyszczenia powierzchni – instalacje te objęte są standardami emisyjnymi. Na tych instalacjach zużywane są m.in. takie preparaty jak metyloetyloketon, izopropanol czy toulen, które są ujęte w pozwoleniu. Na instalacjach są zużywane także inne preparaty np. uszczelniacze, kleje, smary, itp., nieujęte w pozwoleniu.

Czy w sprawozdaniu z opłat powinny zostać wyliczone emisje jedynie z tych substancji ujętych w pozwoleniu?

Czy powinny zostać też obliczone emisje z innych stosowanych substancji?

Na jakiej podstawie powinny zostać dokonane obliczenia emisji?

Czy pod uwagę powinno się brać wszystkie substancje niezależnie od pozwolenia?

Proszę o podanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?