Questions and answers

Czy w koszty ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej powinny być wykazane w decyzji starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy wlicza się wydzierżawianą nieruchomość do dochodu rozpatrując wniosek o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w umowie o pracę należy zamieścić zapis dotyczący numeru EKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy zawrzeć umowę o pracę z nauczycielką, która zastępuje nieobecną pracownicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi za czas okresu próbnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile godzin języka anielskiego należy połączyć w klasie łączonej liczącej 7 uczniów w klasie VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podopiecznych przez fundację na gruncie RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaką odprawę powinien otrzymać nauczyciel, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować podatnik przy sprzedaży elementów stalowych do balustrad i balkonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca polski, do którego oddelegowano pracownika z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie auta w 2014 r. z odliczeniem VAT 50% oraz przekazanie na cele osobiste i darowizna w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp powinno spełniać dygestorium w laboratorium chemicznym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy dokonać zwrotu podatku akcyzowego w przypadku śmierci odbiorcy decyzji oraz ujawnieniu jego spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozpatrywać odległości stanowisk postojowych od granicy terenu projektowanej inwestycji oraz od okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy zaksięgować weksel otrzymany od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć dodatek do wynagrodzenia dla członka korpusu służby cywilnej, który wykonywał pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak policzyć proporcje okresu pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż testów medycznych przez kontrahenta niemieckiego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić linię brzegową, gdy przy brzegu znajduje się skarpa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak rozumieć sprzeczność występującą w art. 43 ust. 1 pr.bud i art. 43 ust. 1a pkt 2a?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak stowarzyszenie powinno udokumentować zorganizowanie warsztatów tanecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak ująć podatkowo w księgach opłatę za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku w domu maklerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy ująć w kosztach bilansowych podatek PCC w przypadku gdy zostało przeoczone rozliczenie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla WNT w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kogo powinien poinformować zamawiający w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakich sytuacjach nie stosuje się podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej formie pracownik ma obowiązek przedstawić informację o zawieszeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy się pracownikowi obsługi odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy zmniejszyć etat psychologowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód na okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co stanowi przychód, a co koszt podatkowy przy cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy cięcie przy użyciu palnika jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dostawa towaru polskiej spółce zależnej od spółki niemieckiej, w pobliże granicy z Niemcami - to WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy każdy z członków konsorcjum musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy księgowa może podpisać z własnym pracodawca umowę zlecenie łącząc urlop macierzyński z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy lekarza rezydenta można oddelegować do pełnienia dyżuru na SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne