Czy grunt nieużytkowany rolniczo to grunt oznaczony jako N - nieużytek czy może też to być grunt oznaczony jako Ps - pastwisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta został złożony przez rolnika wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycięcie 22 sztuk drzew (olsze i brzozy o obw. pnia powyżej 50 cm), które rosną na gruncie oznaczonym w informacji z rejestru gruntów jako pastwiska.

Czy wójt powinien wydać zezwolenie na wycięcie ww. drzew?

Czy należy umorzyć postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. w związku z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p.?

Czy rolnik wycinając drzewa z pastwiska musi uzyskać zezwolenie czy nie?

Czy grunt nieużytkowany rolniczo to grunt oznaczony jako N - nieużytek, czy może też to być grunt oznaczony jako Ps - pastwisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX