Czy na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 specustawy COVID-19 należy ustalić prawo do zasiłku stałego od 1 grudnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan B posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane do 30.09.2021 r., do tego dnia inny MOPS wydał decyzję przyznającą zasiłek stały, której nie przedłużono. W grudniu 2021 r. Pan B (teraz osoba bezdomna) złożył wniosek o zasiłek stały, który przesłano do naszego OPS, czyli organu właściwego miejscowo.

Czy na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 specustawy COVID-19 należy ustalić prawo do zasiłku stałego od 01.12.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX