Czy w związku z faktem, iż obniżenie progu istniejącego jazu jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzenia wód powodziowych, organ powinien nałożyć na Zakład X obowiązek z art. 418 ust. 3 pkt 2 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Zakład X uzyskał na koniec 2017 r. pozwolenia wodnoprawne na przebudowę (obniżenie) jazu piętrzącego, piętrzenie wód za pomocą przebudowanego jazu oraz korzystanie z wód na cele energetyczne w jednej decyzji. Od decyzji złożyła odwołanie spółka Y. Procedura odwoławcza trwała ponad 3 lata. Zakład X nie rozpoczął w tym czasie wykonywania urządzeń wodnych - zatem upłynął termin 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne. Organ wszczął procedurę, w wyniku której stwierdzi wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego. Niemniej jednak, organ nie ma podstaw, by wygasić pozostałe pozwolenia wodnoprawne.

Czy w związku z faktem, iż obniżenie progu istniejącego jazu jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzenia wód powodziowych, organ powinien nałożyć na Zakład X obowiązek wynikający z art. 418 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod., czy na podstawie art. 419 ust. 2 pkt 2 pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX