Questions and answers

Czy organ może nakazać skrócenie dachu do granic swojej działki, jeśli z dachu spływa woda zalewająca grunt sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy podatek VAT płacony do niemieckiego urzędu będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić świadczenie socjalne bezpośrednio pracownikom agencyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownik może realizować projekt unijny w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik Sądu (urzędnik) może jednocześnie być mediatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przy zwrocie VAT od kontrahenta z Niemiec należy złożyć korektę deklaracji VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy remont obiektu wpisanego tylko do wojewódzkiej ewidencji zabytków wymaga uzgodnienia/decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy renowacja zadaszenia trybun i konstrukcji nośnej dachu może być zakwalifikowana jako robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od owoców kupowanych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT z paragonu, jeśli nie posiada on NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka powinna naliczyć VAT z tytułu towaru, który zaginął podczas transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż kosmetyków wymaga ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy starosta powinien odmówić udzielenia zezwolenia na przetwarzanie nielegalnie nawiezionych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy uczennica, która przerwała naukę i nie uczęszcza do żadnej szkoły, można ponownie przyjąć do klasy III liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości obliguje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w koszty ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej powinny być wykazane w decyzji starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy wlicza się wydzierżawianą nieruchomość do dochodu rozpatrując wniosek o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę należy zamieścić zapis dotyczący numeru EKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy zawrzeć umowę o pracę z nauczycielką, która zastępuje nieobecną pracownicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi za czas okresu próbnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile godzin języka anielskiego należy połączyć w klasie łączonej liczącej 7 uczniów w klasie VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podopiecznych przez fundację na gruncie RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaką odprawę powinien otrzymać nauczyciel, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować podatnik przy sprzedaży elementów stalowych do balustrad i balkonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca polski, do którego oddelegowano pracownika z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie auta w 2014 r. z odliczeniem VAT 50% oraz przekazanie na cele osobiste i darowizna w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp powinno spełniać dygestorium w laboratorium chemicznym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy dokonać zwrotu podatku akcyzowego w przypadku śmierci odbiorcy decyzji oraz ujawnieniu jego spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozpatrywać odległości stanowisk postojowych od granicy terenu projektowanej inwestycji oraz od okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy zaksięgować weksel otrzymany od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć dodatek do wynagrodzenia dla członka korpusu służby cywilnej, który wykonywał pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak policzyć proporcje okresu pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż testów medycznych przez kontrahenta niemieckiego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić linię brzegową, gdy przy brzegu znajduje się skarpa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak rozumieć sprzeczność występującą w art. 43 ust. 1 pr.bud i art. 43 ust. 1a pkt 2a?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak stowarzyszenie powinno udokumentować zorganizowanie warsztatów tanecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak ująć podatkowo w księgach opłatę za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku w domu maklerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne