Questions and answers

Czy dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego członka zarządu podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dopuszczalne jest podpisanie umowy o pracę podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy istnieje możliwość zakwalifikowania usług wycieczek dla szkół jako usług wspomagających edukację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jest zgodne z prawem dzielenie głównego budynku, a następnie wydzielanie kolejnych lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy każdy cudzoziemiec musi posiadać PESEL jako identyfikator podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy korekta faktury od zagranicznej spółki wpływa na obowiązek w zakresie podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ma miejsce uzyskanie lub utrata dochodu z tytułu renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę zaliczkową przed dokonaniem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy na każdego budynku planowanego na jednej działce należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy należy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS (DRA oraz RCA)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy na podstawie dokumentu SAD można dokonać odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel kontraktowy może odbywać staż w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenie społeczne mogą stanowić koszt podatkowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od grudnia 2018 r. należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy od NFZ można pobierać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może wnioskować o zwrot na rachunek VAT w terminie 25 dni mimo braku czynności opodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy powzięcie przez pracodawcę wiadomości o zakażeniu pracownika chorobą zakaźną wymaga podjęcia jakichś działań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy pracodawca może dofinansować wypoczynek z ZFŚS w roku poniesienia wydatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy spółka dominująca ma obowiązek sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy SPZOZ może pobierać opłaty za korzystanie z telewizora dostępnego na sali chorych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy świadczenie rodzicielskie podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu może być udzielony wstecznie po urodzeniu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy Zakład Komunalny, który czasowo deponuje odpady powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy z dotacji celowej można zakupić materiał edukacyjny w postaci kuferka pomocy dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia na stanowisku pracy operatora suwnicy placowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakich czynności powinien dopełnić organ prowadzący w przypadku zmiany siedziby szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organizator samorządowej instytucji kultury wobec dyrektora tej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie warunki powinny spełniać ustępy ogólnodostępne na dworcu PKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaki obiekt zaliczamy do obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak należy rozliczyć saldo na koncie zobowiązań, jeśli powstała różnica 1 EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy traktować przekazanie samochodu na cele prywatne podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować aktualizację na oprogramowanie antywirusowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak obliczyć dochód uzyskany z tytułu zasiłku macierzyńskiego w okresie zasiłkowym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć należny podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku, gdy przetwarza on dane osobowe pracownika bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy istnieje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne