Czy należy wznowić postępowanie w sprawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gdy na... - OpenLEX

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gdy na nieruchomości nie zostały zrealizowane żadne roboty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy wznowić postępowanie administracyjne w sprawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz cofnąć podział działki, z uwagi na to, że na nieruchomości przeznaczonej pod pas drogowy nie zostały zrealizowane żadne roboty budowlane oprócz rozbiórki ogrodzenia, likwidacji skarpy oraz usunięcia roślinności?

Strona postępowania ZRID - właściciel jednej z działek, wystąpiła o wznowienie postępowania w celu cofnięcia podziału jego działki. Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej część działki po podziale przeznaczona została pod projektowany pas drogowy. Na działce zaprojektowano skarpy oraz budowę kablowej linii telekomunikacyjnej. Zgodnie z oświadczeniem właściciela tej działki, niepotrzebnie zabrano mu część działki, ponieważ jedyne roboty, które zostały wykonane na jego działce podczas budowy drogi polegały na rozbiórce ogrodzenia, usunięciu skarpy oraz usunięciu roślinności - na potwierdzenie załączone zostały zdjęcia. Z ewidencji gruntów wynika, że projektowana linia telekomunikacyjna oraz skarpy rzeczywiście zostały wykonane poza omawianą działką - cała inwestycja zmieściła się w pasie starej drogi.

Czy powyższe stanowi podstawę do wznowienia postępowania oraz do cofnięcia podziału działki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX