Questions and answers

Czy kierownik i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy możliwa jest nadbudowa budynku gospodarczego usytuowanego w odległości mniejszej niż 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję operacji związanych z centralizacją podatku VAT w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Co zrobić, żeby benefity pozapłacowe były wolne od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy i w jaki sposób powinna sporządzić CIT-D fundacja, która otrzymuje darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób odliczyć VAT od faktury, na której są również prywatne zakupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować wniesienie aportu w postaci usług budowlanych do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w czasie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem pracownik może podjąć pracę zarobkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w jednej rodzinie mogą być założone dwie Niebieskie Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy interpretować przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można różnicować świadczenia według kryterium dochodowego, jeżeli świadczenie jest wypłacane poza ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w trakcie roku można dzielić przychody spółki komandytowej pomiędzy wspólników w dowolny sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy środki trwałe uzyskane w darowiźnie można amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wody kopalniane to ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak rozliczyć dochód z udziału w spółce komandytowej, gdy w trakcie roku wystąpiła strata nadzwyczajna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ując w kosztach faktury dotyczące ubiegłych lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy polski zakład zagranicznego przedsiębiorcy powinien w kosztach rozliczać faktury wraz z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić zeznanie CIT-8 spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać roczne bonusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy to podmioty powiązane ze spółka z.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce w związku z transakcjami z firmami z raju podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy towar przekazany samemu sobie może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy bank może zablokować ratę kredytu na rachunku dłużnika tworząc niedopuszczalne saldo debetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy okres urlopu macierzyńskiego jest okresem nieskładkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakim trybie należy dokonać zmiany użytku gruntowego "droga" na użytek gruntowy "las"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W którym momencie spółka komandytowa może zawrzeć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma może zafundować członkom rodzin pracowników udział w imprezach firmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy bank ma obowiązek informowania gminę ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak udokumentować i opodatkować przekazanie voucherów dla zwycięzców konkursu, którzy wykorzystali vouchery?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w pojedyncze dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak ustalić rozkład czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na dwóch etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w zmienianych decyzjach z pomocy społecznej nadajemy rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wnioskodawca ma prawo do zasiłku okresowego na czas zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podczas strajku nauczycieli powinien być czynny internat szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można powołać na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego nauczycielkę, która nie ma dokonanej oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zamawiający chcąc zlecić emisję wyprodukowanych już spotów reklamowych w telewizji musi stosować p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jakie mogą być skutki nieudzielenia niezwłocznej odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT może mieć sprzedaż i darowizna sieci wodno-kanalizacyjnej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w ewidencji VAT ujmować każdą fakturę i korektę (np. miało miejsce kilkukrotne korygowanie faktury)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty ujęte w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą niezamieszczenie zmiany terminu składania ofert w miniPortalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy egzamin klasyfikacyjny należy zorganizować przed roczną konferencją klasyfikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dodatek mieszkaniowy wypłacany przez OPS podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczycielce, która skończyła 60 lat przysługuje urlop dla poratowania zdrowia na czas pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne