Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2010.10.90 | postanowienie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Rozwój Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020.

M.P.2010.10.89 | rezolucja z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.10.87 | uchwała z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci Ireny Sendlerowej w 100. rocznicę Jej urodzin.

M.P.2010.10.86 | uchwała z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Łamanie praw człowieka i obywatela na Białorusi.

M.P.2010.10.85 | uchwała z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2010.9.84 | komunikat z dnia 3 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

M.P.2010.9.82 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2010.9.80 | uchwała z dnia 2 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2010.9.78 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.9.77 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

M.P.2010.8.75 | komunikat z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2010.8.74 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Anny Zielińskiej-Głębockiej.

M.P.2010.8.73 | postanowienie z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2010.8.72 | uchwała z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

90. rocznica zaślubin Polski z morzem.

M.P.2010.8.71 | uchwała z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.

M.P.2010.7.70 | komunikat z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2009 r.

M.P.2010.7.69 | komunikat z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2009 r.

M.P.2010.7.68 | komunikat z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2009 r.

M.P.2010.7.67 | komunikat z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.7.63 | postanowienie z dnia 21 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.7.62 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.7.61 | postanowienie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.7.60 | postanowienie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów wojskowych.

M.P.2010.7.59 | postanowienie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.7.58 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Poszanowanie Krzyża.

M.P.2010.7.57 | uchwała z dnia 4 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

M.P.2010.7.56 | uchwała z dnia 3 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń.

M.P.2010.6.54 | komunikat z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.6.52 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.6.51 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.6.50 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2010.5.49 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2010.5.47 | uchwała z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 6/09.

M.P.2010.4.46 | wyrok z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

M.P.2010.4.45 | komunikat z dnia 14 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.

M.P.2010.4.43 | komunikat z dnia 14 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.

M.P.2010.4.42 | komunikat z dnia 14 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

M.P.2010.4.41 | komunikat z dnia 14 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2010.4.40 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.

M.P.2010.4.38 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.

M.P.2010.4.37 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.

M.P.2010.4.36 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.

M.P.2010.4.35 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.4.33 | postanowienie z dnia 28 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.4.32 | postanowienie z dnia 18 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.4.31 | postanowienie z dnia 10 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2010.4.30 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.4.29 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.4.28 | postanowienie z dnia 31 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.4.27 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.4.26 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.4.25 | postanowienie z dnia 13 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.4.24 | postanowienie z dnia 13 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2010.4.23 | uchwała z dnia 13 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2010.3.14 | uchwała z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.2.12 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Polityka energetyczna państwa do 2030 r.

M.P.2010.2.11 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.1.8 | komunikat z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.6 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.5 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.4 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.3 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.2 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.1 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 5/08.

M.P.2009.81.1040 | wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy