Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2013.76

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 02/2013/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 14 marca 2013 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,39
> 5 do 8,5 lat1,81
> 8,5 lat2,30
dolar australijskiAUD3,98
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,25
> 5 do 8,5 lat2,47
> 8,5 lat2,65
dolar nowozelandzkiNZD4,67
euro≤ 5 latEUR1,39
> 5 do 8,5 lat1,86
> 8,5 lat2,34
forint węgierskiHUF6,69
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,10
> 5 do 8,5 lat1,28
> 8,5 lat1,51
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,68
> 5 do 8,5 lat2,16
> 8,5 lat2,63
jen japoński≤ 5 latJPY1,08
> 5 do 8,5 lat1,17
> 8,5 lat1,40
korona czeskaCZK1,84
korona duńska≤ 5 latDKK1,33
> 5 do 8,5 lat1,73
> 8,5 lat2,08
korona norweskaNOK2,98
korona szwedzka≤ 5 latSEK1,95
> 5 do 8,5 lat2,21
> 8,5 lat2,45
won koreańskiKRW3,86
złoty polskiPLN4,46