Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2013.60

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 25 stycznia 2013 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku;
2)
trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu.