Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.82

Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie mianowania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-75-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Ryszarda SCHNEPFA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.