Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2013.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 grudnia 2012 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-20-2012

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Michała Macieja Meisnerowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wolsztynie.