Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2013.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;
3)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie;
4)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kluczborku;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Otwocku;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu.