Law Journal

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.

Dz.U.1921.85.616 | rozporządzenie z dnia 12 października 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.85.615 | rozporządzenie z dnia 14 października 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o opodatkowaniu piwa.

Dz.U.1921.85.612 | rozporządzenie z dnia 19 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1921.85.611 | rozporządzenie z dnia 19 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiany w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1921.85.610 | rozporządzenie z dnia 19 września 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1921.84.606 | rozporządzenie z dnia 10 października 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Siedlec.

Dz.U.1921.84.605 | rozporządzenie z dnia 5 października 1921 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska za pracę przy recepturze.

Dz.U.1921.84.604 | rozporządzenie z dnia 8 października 1921 r. | Akt utracił moc

Opłaty za filmy kinematograficzne.

Dz.U.1921.84.602 | rozporządzenie z dnia 5 października 1921 r. | Akt utracił moc

Opłaty za rewizje kotłów parowych wykonywane na podstawie zlecenia władz przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu.

Dz.U.1921.84.601 | rozporządzenie z dnia 4 października 1921 r. | Akt utracił moc

Podjęcie ruchu paczkowego między Polską a Szwajcarją.

Dz.U.1921.84.600 | rozporządzenie z dnia 1 października 1921 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie rachunków pomiędzy kasami chorych b. dzielnicy pruskiej a Skarbem Państwa.

Dz.U.1921.84.599 | rozporządzenie z dnia 17 września 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń, wymagających nadzoru technicznego.

Dz.U.1921.84.598 | rozporządzenie z dnia 13 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.84.597 | rozporządzenie z dnia 10 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zniesienie akcyzy od gilz i bibułek papierosowych.

Dz.U.1921.84.596 | rozporządzenie z dnia 6 października 1921 r. | Akt jednorazowy

Obciążenia hipoteczne w walucie zagranicznej polskich statków handlowych morskich.

Dz.U.1921.84.594 | ustawa z dnia 4 października 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o notarjacie w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.83.592 | rozporządzenie z dnia 8 października 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat pocztowych za paczki do Czechosłowacji i do Austrji.

Dz.U.1921.83.591 | rozporządzenie z dnia 4 października 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U.1921.83.589 | rozporządzenie z dnia 23 września 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat probierczych.

Dz.U.1921.83.587 | rozporządzenie z dnia 7 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie i zwalnianie oraz prawa i obowiązki maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce.

Dz.U.1921.83.586 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 120.001.000 mk.

Dz.U.1921.83.582 | ustawa z dnia 4 października 1921 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.

Dz.U.1921.82.581 | rozporządzenie z dnia 8 października 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia w ogólnej taryfie towarowej.

Dz.U.1921.82.580 | rozporządzenie z dnia 29 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Uiszczanie gotówką opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1921.82.578 | rozporządzenie z dnia 28 września 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei państwowych w Warszawie.

Dz.U.1921.82.576 | rozporządzenie z dnia 21 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenie okręgu szkolnego krakowskiego.

Dz.U.1921.82.575 | rozporządzenie z dnia 18 września 1921 r. | Akt utracił moc

Likwidacja "Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji".

Dz.U.1921.82.574 | rozporządzenie z dnia 13 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie i zwalnianie oraz prawa i obowiązki maklerów giełdowych na giełdach towarowych w Polsce.

Dz.U.1921.82.573 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w ogrodnictwie.

Dz.U.1921.82.572 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U.1921.82.571 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zniesienie izby obrachunkowej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej i przekazanie jej agend Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U.1921.82.570 | rozporządzenie z dnia 29 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu elektryfikacyjnego.

Dz.U.1921.82.569 | rozporządzenie z dnia 19 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Zaliczki na poczet podatku obrotowego, obowiązującego w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.82.568 | rozporządzenie z dnia 19 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie zawieszenia odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów wileńskiego i rówieńskiego.

Dz.U.1921.81.566 | rozporządzenie z dnia 20 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Uprzystępnienie ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Dz.U.1921.81.565 | rozporządzenie z dnia 26 września 1921 r. | Akt utracił moc

Dniowe i wyjezdne sędziów niezawodowych i ławników w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.81.563 | rozporządzenie z dnia 18 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe.

Dz.U.1921.81.562 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie nadzoru państwowego nad kasami chorych w zakresie lecznictwa.

Dz.U.1921.81.561 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja o przymierzu odpornem. Bukareszt.1921.07.25.

Dz.U.1921.81.557 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.

Dz.U.1921.80.555 | rozporządzenie z dnia 24 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej na kolejach normalnotorowych.

Dz.U.1921.80.553 | rozporządzenie z dnia 24 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.80.551 | rozporządzenie z dnia 20 września 1921 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.U.1921.79.550 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Pobór pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.79.549 | rozporządzenie z dnia 7 września 1921 r. | Akt utracił moc

Wybór rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1921.79.548 | rozporządzenie z dnia 3 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Nowego Sącza.

Dz.U.1921.79.547 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Białegostoku.

Dz.U.1921.79.545 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia urzędników prywatnych.

Dz.U.1921.79.544 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Przepisy, ustalające warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Dz.U.1921.78.540 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1921.78.539 | rozporządzenie z dnia 9 września 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiany i podwyższenie taryfy osobowej.

Dz.U.1921.78.538 | rozporządzenie z dnia 12 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ogólna taryfa towarowa.

Dz.U.1921.78.536 | rozporządzenie z dnia 6 września 1921 r. | Akt jednorazowy

Dalsze podwyższenie opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Dz.U.1921.77.534 | rozporządzenie z dnia 13 września 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryf na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1921.77.533 | rozporządzenie z dnia 10 września 1921 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgu szkolnego łódzkiego.

Dz.U.1921.77.531 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Kutna.

Dz.U.1921.76.527 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc