Dziennik Ustaw

Ustanowienie urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.U.1922.53.489 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Izby Rękodzielniczej w Katowicach.

Dz.U.1922.53.488 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Izby Handlowej w Katowicach.

Dz.U.1922.53.487 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów pokoju w sądach powiatowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.52.485 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Obowiązek posiadania faktur handlowych i uwidaczniania cen.

Dz.U.1922.52.483 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1922.52.482 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Stosowanie letnich urlopów pracowników w roku 1922.

Dz.U.1922.52.481 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Znawcy, powołani do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn.

Dz.U.1922.52.476 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pozwoleń zagranicznym spółkom akcyjnym oraz komandytowo-akcyjnym na działalność w Państwie Polskiem.

Dz.U.1922.52.474 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Chorzele.

Dz.U.1922.52.473 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Krzepic.

Dz.U.1922.52.472 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.52.470 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Ulgowy tryb uzyskiwania stanowisk urzędników w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.52.469 | ustawa z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.51.466 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Podział wagonów przy przewozie węgla kamiennego z kopalń zagłębi Dąbrowskiego i Krakowskiego.

Dz.U.1922.51.465 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1922.51.464 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Izb Lekarskich we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1922.51.463 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Urządzanie wyjść w nowobudowanych kotłowniach.

Dz.U.1922.51.461 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1922.51.460 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dz.U.1922.51.459 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Dodatki za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.

Dz.U.1922.51.456 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego. Genewa.1922.05.15.

Dz.U.1922.51.454 | umowa międzynarodowa z dnia 15 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Skierniewice.

Dz.U.1922.51.446 | dekret z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt indywidualny

Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.

Dz.U.1922.50.445 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.U.1922.50.444 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Data wejścia w życie Polsko-Francuskiej Konwencji Handlowej z dnia 6 lutego 1922 r.

Dz.U.1922.50.443 | oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Konwencja Handlowa.Paryż.1922.02.06.

Dz.U.1922.50.442 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych.

Dz.U.1922.49.439 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dz.U.1922.49.438 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Grójca.

Dz.U.1922.49.435 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Nasielska.

Dz.U.1922.49.434 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Dodatek uzdrowiskowy.

Dz.U.1922.49.432 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów.

Dz.U.1922.48.431 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Nowe brzmienie części II i III, taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.48.428 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

Dz.U.1922.48.427 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat telefonicznych budowlanych.

Dz.U.1922.47.425 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym samborskim w okręgu sądu okręgowego w Samborze.

Dz.U.1922.47.422 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 marca 1921 roku o opłatach w postępowaniu rejestrowem.

Dz.U.1922.47.421 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1922 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1922.47.420 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1922.47.419 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską przepisów o sądach doraźnych.

Dz.U.1922.47.418 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obowiązujących w Ziemi Wileńskiej przepisów prawnych w przedmiocie ustroju sądownictwa.

Dz.U.1922.47.414 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Skaryszewa.

Dz.U.1922.47.413 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Wyśmierzyce.

Dz.U.1922.47.412 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Raciąża.

Dz.U.1922.47.411 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz administracyjnych II instancji na Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.47.410 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Monopol tytoniowy.

Dz.U.1922.47.409 | ustawa z dnia 1 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie rzeźni końskiej w Grochowie na rzecz Gminy m. st. Warszawy.

Dz.U.1922.47.408 | dekret z dnia 14 czerwca 1922 r. | Akt indywidualny

Wymijanie i wyprzedzanie na drogach publicznych.

Dz.U.1922.46.407 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dz.U.1922.46.406 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1922 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym mieleckim, w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.

Dz.U.1922.46.405 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Dalsze urzędowanie dotychczasowych pruskich notarjuszów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.46.403 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Adwokatura w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.46.402 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc