Law Journal

Taksa aptekarska za pracę przy recepturze.

Dz.U.1921.76.526 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Zakładu Pensyjnego dla funkcjonarjuszy.

Dz.U.1921.76.524 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Przyznanie szoferom uposażenia stopni płac niższych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.76.523 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.76.521 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym.

Dz.U.1921.75.518 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiany w ogólnej taryfie towarowej.

Dz.U.1921.74.510 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej.

Dz.U.1921.74.509 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1921.74.508 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie izby okręgowej kontroli w Kowlu.

Dz.U.1921.74.507 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Pobór pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.

Dz.U.1921.74.506 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Rozkład wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.

Dz.U.1921.74.505 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 3% renty państwowej z 1921 r.

Dz.U.1921.74.503 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy egzaminacyjnej dla egzaminów aptekarskich w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.74.502 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podatek giełdowy.

Dz.U.1921.73.500 | ustawa z dnia 2 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1921.72.499 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1921.71.493 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Wybory do Sejmików Powiatowych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.

Dz.U.1921.71.492 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1921.71.489 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana przepisów ustawy o urzędach rozjemczych.

Dz.U.1921.71.485 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 5 rozporządzenia z dnia 9 września 1920 roku o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.

Dz.U.1921.71.484 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowień, dotyczących tymczasowej komunikacji bezpośredniej z kolejami W.M. Gdańska.

Dz.U.1921.71.482 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.

Dz.U.1921.71.477 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1921.70.471 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Dokonanie rejestracji i stemplowania tytułów długu przedwojennego Austrji i Węgier.

Dz.U.1921.70.469 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.70.466 | ustawa z dnia 28 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych.

Dz.U.1921.69.464 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Grodziska.

Dz.U.1921.69.462 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U.1921.69.459 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania urzędów probierczych.

Dz.U.1921.69.457 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1921.69.456 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Uchylenie w b. zaborze rosyjskim postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o opodatkowaniu miodu do picia.

Dz.U.1921.69.455 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza w mieście Płocku.

Dz.U.1921.69.453 | dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie na rzecz gminy m. Łodzi gruntu pod budowę ulicy.

Dz.U.1921.69.452 | dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. | Akt indywidualny

Taksa aptekarska na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1921.68.446 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1921.68.445 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1921.67.444 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Dz.U.1921.67.442 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Dalsze podwyższenie opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Dz.U.1921.67.441 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Wcielenie państwowej organizacji wykonawczej służby bezpieczeństwa we Lwowie i Krakowie do policji państwowej.

Dz.U.1921.67.440 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Postępowanie celne przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.

Dz.U.1921.67.439 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiany taryfy opłat dla lekarzy dentystów.

Dz.U.1921.67.436 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1921 r. | Akt utracił moc