Ratyfikacja układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką,... - Dz.U.1927.22.169 - OpenLEX

Ratyfikacja układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I działu I tytułu V części V polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.22.169

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1927 r.

USTAWA
z dnia 16 lutego 1927 r.
w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r., miedzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I działu I tytułu V części V polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Wyraża się zgodą na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I działu I tytułu V części V polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.